เว็บไซต์นี้จัดอยู่ในประเภทจำกัดอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีวุฒิภาวะสามารถยอมรับเนื้อหาภาพและเสียงรวมไปถึงข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ

ตามข้อกฏหมายเนื้อหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมเว็บไซต์